Pass Giải Nén iMagz

 Website cũng cần chi phí để duy trì, bạn thông cảm giúp về sự bất tiện này.

HƯỚNG DẪN LẤY PASS (Mất 10 giây thôi)

Bước 1: Để lấy PASS GIẢI NÉN, các bạn vào : https://www.google.com

Bước 2: Tìm từ khóa(copy qua cho nhanh): 

Search this keyword (copy through quickly)

buff sub Trường Lâm AZ

Bước 3: Pass giải nén nằm trong bài viết như hình bên dưới(bài viết nằm ở trang 2 hoặc 3 tìm kiếm của Google)

The extracted pass is in the article as shown below (the article is located on page 4 or 5 of Google search)

buff sub Trường Lâm AZ

Kéo xuống cuối bài viết click GET PASSWORD và chờ 20 giây. Pass giải nén là số được bôi hồng, gồm 6 chữ số.